Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Audyt bezpieczeństwa

Podstawa działania każdego biznesu to bezpieczeństwo danych i innych elementów struktury firmy. Bez niego przedsiębiorstwo funkcjonuje na niepewnym gruncie, ryzykując wyciek poufnych informacji, nieprawidłowości w procesie produkcyjnym oraz narażając się na inne zagrożenia, z którymi wiąże się jego prowadzenie. Audyt bezpieczeństwa stanowi weryfikację mechanizmów działania i  ochrony danych w firmie, gwarantując przedsiębiorcy spokojny sen, a pracownikom – pewność, że warunki, które im stworzono oraz które sami konstruują, zapewniają właściwe zabezpieczenie przedsiębiorstwu. W zależności od rodzaju firmy audyt skupia się na różnych elementach funkcjonowania biznesu.

Co najczęściej weryfikuje audyt?

  • właściwe funkcjonowanie systemu produkcyjnego;
  • zgodność funkcjonowania zakładu z zasadami bhp i bezpieczeństwo pracowników;
  • bezpieczeństwo danych osobowych i poufnych informacji, w tym tych objętych tajemnicą; handlową
  • zarządzanie kryzysowe.

Nasi specjaliści przeprowadzą szczegółową weryfikację bezpieczeństwa w oparciu o specyfikę Twojego przedsiębiorstwa, dostosowując przebieg audytu do jego konkretnych potrzeb. Wiedza pracowników naszej firmy jest poparta licznymi certyfikatami, jak również i zdobywanym przez lata doświadczeniem w zakresie projektowana zoptymalizowanych audytów.

Audyt behawioralny

Przeprowadzimy szeroko zakrojony audyt behawioralny, będący jednym z najważniejszych elementów dbania o bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenie behawioralne to w skrócie trening pracowników w zakresie właściwych zachowań. Dostarczając zatrudnionym osobom komplet potrzebnych informacji dotyczących prawidłowych kroków, jakie powinny podjąć w określonych sytuacjach,  przedsiębiorca może zapobiec części możliwych wypadków.

Ten komplet obejmuje właściwe zachowania w zakresie wykonywanej pracy, eliminujące ewentualne działania niebezpieczne, ale również higienę pracy, kontakty z innymi pracownikami i dialog z przełożonymi. Audyt behawioralny pozwala zweryfikować poziom wiedzy pracowników w tym zakresie, umożliwiając wprowadzenie poprawek i dodatkowych szkoleń na jego podstawie. Profesjonalista przygotuje zoptymalizowany projekt audytu i przeprowadzi go, dostarczając Ci następnie kompleksową analizę, która posłuży za podstawę ewentualnych zmian.

Audyt bezpieczeństwa

Oprócz wewnętrznego bezpieczeństwa weryfikacja przeprowadzana przez zewnętrzną firmę jest również najlepszym sposobem na sprawdzenie zgodności funkcjonowania zakładu, jak i przeprowadzanego przez niego procesu produkcyjnego, z normami sanepidowskimi i regulacjami, nakładanymi na przedsiębiorstwa przez UE. Odpowiednie zastosowanie się do norm związanych z ochroną ekosystemów sprawdzi audyt środowiskowy, który umiejętnie przeprowadzą nasi specjaliści, kompetentni w zakresie regulacji prawnych na rzecz ochrony przyrody.

Pewność, że firma nie szkodzi naturze na przykład poprzez emisję szkodliwych gazów czy toksycznych płynów, to ważny element jej funkcjonowania zarówno ze względów produkcyjnych i prawnych, jak i wizerunkowych. Zleć nam staranny audyt środowiskowy, by mieć stuprocentową pewność, że działasz ekologicznie.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu.

telefon

+48 605 452 324