Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem ISO 45001 i 14001

Oferujemy pomoc szkoleniową oraz konsultingową przy projektowaniu, wdrożeniu, weryfikacji oraz nadzorowaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami norm PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007, przejście na nowa normę ISO 45001:2018 oraz Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Ostatecznym celem pierwszych trzech działań (czyli: projektowania, wdrożenia i weryfikacji systemu) poza wdrożeniem skutecznego systemu zarządzania jest otrzymanie certyfikatu na zgodność z normami PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Zintegrowane Systemy Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem definiowane są jako część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki.

Wprowadzenie systemu wspomaga organizację w określaniu wpływu jego działalności na środowisko i dostosowywaniu się do wymogów ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Poprzez ocenę i zarządzanie ryzykiem prowadzi do minimalizacji zagrożeń oraz ogólnej poprawy poziomu bezpieczeństwa. Umożliwia również lepsze planowanie działań w kierunku poprawy funkcjonowania firmy.

Podstawowe korzyści z podejścia systemowego do zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem:

 • uporządkowanie i usystematyzowanie organizacji,
 • wczesne wykrywanie słabych punktów i reagowanie przed niepożądanym zdarzeniem,
 • poprawa jakości wyrobów oraz zwiększenie wydajności pracy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisku,
 • oszczędność kosztów,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • zmniejszenie wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy,
 • zminimalizowanie stwierdzonych chorób zawodowych,
 • zmniejszenie uciążliwości pracy,
 • poprawa ergonomii na stanowiskach pracy,
 • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp – poprawa kultury bezpieczeństwa pracy,
 • szerokie zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w sprawy bhp,
 • ograniczenie kosztów spowodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
 • poprawa wizerunku firmy.

Proponujemy:

 • pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemów zarządzania,
 • szkolenia z zakresu wymagań poszczególnych norm,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych,
 • prowadzenie audytów u podwykonawców,
 • opracowanie dokumentacji systemowej,
 • identyfikację wymagań prawnych i innych,
 • ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • identyfikację zagrożeń,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu.

telefon

+48 605 452 324