Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Ocena zgodności.

Podstawowym obowiązkiem każdej organizacji jest znajomość oraz spełnienie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących prowadzonej działalności, w tym zakresie proponujemy:

Audyt zgodności wymagań prawnych

Celem audytu zgodności jest przeprowadzenie niezależnej oceny spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących działalności firmy.

Proponujemy przeprowadzenie audytów:

 • Bezpieczeństwa: wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przepisów branżowych.
 • Zarządzania budynkami i infrastrukturą „Facility management”: wymagania prawne z zakresu prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowych, ustawy o efektywności energetycznej, wymagań decyzji organów administracji państwowej, analizę stanu prawnego obiektów.
 • Systemowe: na zgodność z wymagania norm PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015,nowa norma ISO 45001:2018.
 • Środowiskowe: wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.

Audyt składa się z następujących etapów:

 • określenie szczegółowych wymagań prawnych, mających zastosowanie w przedsiębiorstwie,
 • wizyta w zakładzie w celu dokonania oceny procesów i czynności prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • analiza dokumentów związanych z zakresem audytu,
 • wywiady z kluczowym personelem,
 • weryfikację obowiązujących procedur,
 • wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają lub niecałkowicie spełniają wymagania prawne.

W wyniku wykonanej oceny zgodności zamawiający otrzyma raport, który udokumentuje stan faktyczny. Raport będzie zawierał:

 • rejestr wymagań prawnych oraz innych dotyczących działalności firmy,
 • wskazanie obszarów organizacji, które nie spełniają wymagań prawnych,
 • ocena ryzyka związanego z niespełnieniem wymagań,
 • ustalenie priorytetów niezgodności oraz działań naprawczych,
 • opracowanie bieżących zadań dla organizacji wynikających z wymagań prawnych.

Na życzenie klienta zapewniamy bieżącą aktualizację zidentyfikowanych wymagań prawnych - informacje na temat obowiązujących oraz planowanych zmian w przepisach prawnych mogących mieć wpływ na działalność organizacji

Zapewniamy pełną poufność dokumentów, materiałów oraz innych informacji dotyczących działalności firmy uzyskanych przy wykonywaniu audytu oceny zgodności.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu.

telefon

+48 605 452 324