Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Bezpieczeństwo techniczne i procesowe.

Proponujemy profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz procesowego.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń

Przeprowadzamy ocenę zgodności maszyn i urządzeń zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej oraz minimalnymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy. W wyniku wykonanej oceny zamawiający otrzyma raport zawierający zalecenia niezbędne do przeprowadzenia działań dostosowawczych.

Analiza ryzyka procesowego PHA (what- if, HAZOP):

Proponujemy pełną analizę ryzyka procesowego w tym:

 • Szacowanie ryzyka procesowego,
 • Szkolenia z metodyki i zakresu prowadzenia analiz,
 • Przewodzenie pracom zespołów wewnętrznych w przedsiębiorstwach (warsztaty praktyczne dla przedsiębiorstw),
 • Opracowywanie matryc do szacowania ryzyka,
 • Tworzenie pełnych raportów z przeprowadzonych analiz, zawierających potencjalnie niebezpieczne scenariusze wystąpienia awarii w odniesieniu do ludzi, sprzętu i środowiska,
 • Zestawienie funkcjonalnych zabezpieczeń oraz rekomendacje dotyczące proponowanych rozwiązań niwelujących poziom ryzyka.

Ochrona przeciwpożarowa:

Oferujemy pełen pakiet usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Doradztwo i obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Ekspertyzy z zakresu ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Opinie rzeczoznawców w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Obsługa oraz uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej inwestycji,
 • Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Wymagania ATEX:

Dla firm w których występują stanowiska z ryzykiem wybuchowym proponujemy analizę zgodnie z wymaganiami ATEX.

 • Analiza ryzyka wybuchowego - Ocena zagrożenia wybuchem (OZW),
 • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem,
 • Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Wymogi Dyrektywy Seveso:

Proponujemy pełen zakres usług związanych z spełnieniem wymagań Dyrektywy Seveso:

 • Przygotowanie Zgłoszenia dla Zakładu ZZR i ZDR,
 • Sporządzenie Programu Zapobiegania Awariom (PZA),
 • Pomoc w opracowaniu i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu ZZR i ZDR,
 • Opracowanie Raportu o bezpieczeństwie (ROB),
 • Opracowanie Wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (WPOR),
 • Wyznaczanie zasięgu stref oddziaływania toksycznego gazów i stężeń par wybuchowych dla uwolnionych substancji niebezpiecznych z instalacji, zasięgu stref oddziaływania termicznego w razie pożaru, oraz zasięgów oddziaływania ciśnienia fali uderzeniowej i odłamkowania dla zbiorników.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu.

telefon

+48 605 452 324