Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Usługi dedykowane.

Dla specjalistycznych firm i zakładów produkcyjnych oferujemy cały szereg usług dedykowanych tylko pod specjalne potrzeby i oczekiwania. Ze względu na szeroki zakres usług i bogate doświadczenie, jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom.

 1. Specjalistyczne Usługi Kontraktowe

  Dla Klientów, u których funkcjonuje służba BHP, ale potrzebujących dodatkowego wsparcia oferujemy wyspecjalizowany i doświadczony zespół doradców w zakresie:

  • interpretacji wymagań prawnych,
  • definiowania działań prewencyjnych,
  • wdrażania dobrych praktyk tzw. „best practice”,
  • bezpieczeństwa technicznego,
  • i innych.
 2. Stała obsługa podmiotów gospodarczych

  Doradztwo i kontrola nad prowadzeniem przez Zleceniodawcę działalności, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach zatrudniających do 600 pracowników.

  Zakres zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. ) z późniejszymi zmianami, a w szczególności:

  • szkolenia wstępne ogólne,
  • analiza przyczyn wypadków, dokumentacja powypadkowa,
  • przygotowywanie dokumentacji w przypadku ubiegania się pracownika o odszkodowanie,
  • doradztwo w zakresie wymagań prawnych BHP, ppoż.,
  • odbiory eksploatacyjne, przygotowywanie instrukcji BHP, ocena stanu BHP, inna wymagana przez prawo dokumentacja,
  • pomoc w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną,
  • analiza stanu BHP firmy,
  • podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa.
 3. Projekty inwestycyjne

  Proponujemy kompleksowy nadzór nad bezpieczeństwem pracowników podczas prac budowlanych w ramach prowadzonych inwestycji, remontów, serwisów. Pełniąc funkcję koordynatora BHP pracujemy zgodnie z wymaganiami klientów lub proponujemy własne metody, procedury i raportowanie dotyczące bezpieczeństwa. Nasze działania na budowie zawsze rozpoczynamy od wdrożenia systemu bezpieczeństwa. System jest opracowywany w oparciu o ocenę ryzyka projektu, oszacowanie kosztów wdrożenia oraz wymagań Inwestora.


  Proponujemy

  • pełnienie funkcji koordynatora ds. BHP na budowie,
  • nadzór inwestorski – wdrożenie systemu bezpieczeństwa,
  • opracowywanie planów BIOZ,
  • opracowywanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót,
  • opracowywanie Regulaminu Budowy,
  • prowadzenie szkoleń wprowadzających dla podwykonawców,
  • nadzór nad pracami prowadzonymi przez podwykonawców,
  • doradztwo z zakresu prawa budowlanego oraz BHP w trakcie realizacji inwestycji budowlanych,
  • audyty bezpieczeństwa na budowie.
 4. Projekty specjalne

  ProSafety nie zamyka się na określone i utarte rozwiązania, zawsze staramy się w innowacyjny i przyjazny sposób dotrzeć do pracowników firmy, aby ich zaangażowanie prowadziło do poprawy poziomu bezpieczeństwa i wzmacniało kulturę bezpieczeństwa pracy w organizacji, w której funkcjonują każdego dnia. Jesteśmy w stanie zareagować na natychmiastową potrzebę rozwiązania problemu bezpieczeństwa w określonym obszarze działalności Klienta.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu.

telefon

+48 605 452 324