Szybki kontakt:

telefon

+48 605 452 324

Środowisko.

Normy prawne wymagają od przedsiębiorstw przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska i zarządzania nim, co generuje potrzebę skorzystania z profesjonalnej porady. Ich wdrożenie i monitorowanie wymaga specjalistycznej i stale aktualizowanej wiedzy, którą dysponują nasi eksperci. Oprócz szczegółowych audytów środowiskowych, sprawdzających zgodność z prawnymi regulacjami, oferujemy również sporządzanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001:2015 i inne usługi związane z dokumentacją oraz prowadzeniem inwestycji.

Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia

Oprócz wdrażania norm środowiskowych zgodnych z unijnymi i państwowymi regulacjami możesz powierzyć nam również sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia. Jest to podstawowy dla planowanego projektu dokument, zawierający wszystkie najważniejsze informacje o jego szczegółach. Na jej podstawie odpowiednie organy wydają decyzję środowiskową. Oddając w nasze ręce stworzenie kart informacyjnych przedsięwzięcia, otrzymujesz gwarancję solidności i skuteczności w jednym.

Oferujemy:

 • Audyt zgodności prawnej z zakresu ochrony środowiska.
 • Identyfikację wymagań prawnych w odniesieniu do prowadzonej działalności.
 • Outsourcing w uzgodnionym z klientem zakresie.
 • Wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001:2015.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością oraz naliczaniem opłat z tytułu korzystania ze środowiska.
 • Ewidencje i naliczanie opłat z tytułu korzystania ze środowiska.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie pozwoleń na korzystanie ze środowiska w tym:
  • pozwoleń zintegrowanych,
  • pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • pozwoleń wodno-prawnych
  • pozwoleń regulujących gospodarowanie odpadami
  • pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
 • W zakresie prowadzonych inwestycji:
  • uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację planowanych przedsięwzięć na podstawie sporządzonych dokumentacji:
  • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • kart informacyjnych przedsięwzięcia.

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami.

skontaktuj się
z naszym konsultantem

ProSafety jako administrator danych podejmuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 od 25 lutego 2018 r. Kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie informacji i kontakt na przesłany adres poczty email oraz nr. telefonu.

telefon

+48 605 452 324